2651022434 , 6977706649 - Οπλαρχηγού Πουτέτση 5 , 1ος Οροφος, Ιωάννινα tsekageorgia@yahoo.gr
Τι είναι ο Σύμβουλος Γαλουχίας(IBCLC) ;

Τι είναι ο Σύμβουλος Γαλουχίας(IBCLC) ;

Το Συμβούλιο IBLCE® είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής φορέας πιστοποίησης που απονέμει την πιστοποίηση «International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®). Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC έχουν τις ειδικές γνώσεις, την άριστη δεξιοτεχνία και...